Comitetul pentru alegeri libere în Republica Moldova

Scrisoare deschisă

 

Comitetul pentru alegeri libere în Republica Moldova

către

 • Ambasadele statelor Uniunii Europene şi SUA la Bucureşti,
 • Parlamentul European
 • Comisia Europeană
 • Consiliul Europei

Comitetul pentru alegeri libere în Republica Moldova, constituit în Bucureşti, la 8 aprilie 2009, îşi propune coordonarea campaniei de internaţionalizare a situaţiei grave create de către regimul comunist de la Chişinău.

În vederea realizării obiectivului propus:

1. Cerem eliberarea tuturor persoanelor arestate şi tratament medical corespunzător pentru cei răniţi. Solicităm sprijinul mass-media în această campanie pentru promovarea respectării drepturilor omului şi democratizare în Republica Moldova.

2. Solicităm invalidarea rezultatului alegerilor de la 5 aprilie, fraudate de către autorităţile comuniste de la Chişinău.

3. Solicităm repetarea scrutinului electoral, sub monitorizarea Consiliului Europei, Uniunii Europene, SUA, Rusiei, României, Ucrainei, Turciei, Bulgariei.

4. Solicităm organizarea sub garanţiile menţionate, a unei campanii electorale neviciate, cu durata de cel puţin 30 de zile.

5. Solicităm punerea sub controlul public a Televiziunii şi Radioului de la Chişinău prin constituirea unor Consilii de Administraţie alcătuite din personalităţi ştiinţifice şi culturale neafiliate politic, sub protecţia observatorilor internaţionali şi naţionali.

6. Solicităm cetăţeanului Vladimir Voronin să nu mai facă declaraţii şi uz de prerogativele prezidenţiale, deoarece mandatul său de 4 ani a expirat la 7 aprilie şi a intrat deja în conflict cu Codul Penal al Republicii Moldova.

7. Solicităm Comisiei Electorale Centrale să pună la dispoziţia justiţiei probele fraudelor electorale de proporţii care au fost reclamate.

8. Solicităm Procuraturii Generale să înceapă cercetarea fraudelor electorale, în mod profesionist şi transparent faţă de observatori interni şi internaţionali.  

9. Solicităm Comisiei Europene să sprijine tinerii din Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău care aspiră la fundamentarea statului de drept prin alegeri libere, la libertate şi democraţie.

10. Vom mandata avocaţi din Uniunea Europeană pentru a ne susţine demersul nostru legitim.

11. Solicităm tuturor actorilor publici să acţioneze şi să sprijine promovarea normelor şi valorilor democratice în Republica Moldova.

12. Solicităm liderilor politici de la Chişinău să preia mesajul nostru pentru a-l susţine public.

Declarăm sediul provizoriu al Comitetului Pentru Alegeri Libere în Republica Moldova, în Bucureşti str. Batiştei, nr. 24 A.

Telefax: +40-21 – 311-20-75 – Asociaţia 21 Decembrie 1989, comitetulpentruchisinau@gmail.com

Adoptat de Adunările din Piaţa Universităţii, Bucureşti, din 08 – 11 aprilie 2009

Comitetul de sprijin:

 • Organizaţia Studenţilor Basarabeni din Bucureşti
 • Liga Studenţilor Basarabeni din Bucureşti
 • Asociaţia Studenţilor şi Elevilor Basarabeni din Bucureşti
 • Grupul de Exprimare Socială a Tinerilor Basarabia
 • Oficiul pentru Comunicare Internaţională şi Drepturile Omului – reprezentat
 • Grupul Noii Golani
 • Asociaţia 21 Decembrie 1989
 • Seniorii Ligii Studenţilor din România

Purtător de cuvânt: Tudor Cojocaru, telefon 0743 778940

Semnatari:

 • ALIANŢA NAŢIONALĂ A ORGANIZAŢIILOR STUDENŢEŞTI DIN ROMÂNIA
 • UNIUNEA NAŢIONALĂ A STUDENŢILOR DIN ROMÂNIA
 • UNIUNEA STUDENŢILOR DIN ROMÂNIA
 • ORGANIZATIA STUDENŢILOR BASARABENI DIN CONSTANŢA
 • ORGANIZATIA STUDENŢILOR BASARABENI SI BUCOVINENI DIN BRASOV
 • ASOCIATIATI STUDENŢILOR SI ELEVILOR BASARABENI DIN ORADEA
 • ASOCIATIA TINERILOR BASARABENI DIN IAŞI
 • GRUPUL DE INIŢIATIVĂ A ROMÂNILOR BASARABENI DIN SUCEAVA
 • ORGANIZATIA STUDENTILOR BASARABENI DIN TIMIŞOARA
 • LIGA STUDENTILOR BASARABENI DIN TIMISOARA (G.I.)
 • LIGA STUDENTILOR BASARABENI DIN GALATI (G.I.)
 • GRUPUL DE INITIATIVA BASARABEANA DIN CLUJ
 • ASOCIATIA STUDENTILOR BASARABENI DIN CRAIOVA
 • LIGA STUDENTILOR ROMANI DIN STRAINATATE
 • SOCIETATEA TIMIŞOARA
 • ASOCIAŢIA FOŞTILOR DEŢINUŢI POLITICI DIN ROMÂNIA – organizaţia Bucureşti
 • BLOCUL NAŢIONAL AL REVOLUŢIONARILOR 1989
 • FUNDAŢIA „TIMIŞOARA ’89”,
 • FUNDAŢIA MEMORIA – filiala Argeş [Experimentul Piteşti]
 • FUNDAŢIA CORNELIU COPOSU
 • FUNDAŢIA CULTURALĂ TIMPUL
 • ASOCIAŢIA CIVES
 • CONSILIUL MONDIAL ROMÂN
 • FUNDATIA NAŢIONALĂ PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI
 • ASOCIAŢIA ROMÂNILOR DIN AUSTRALIA
 • ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ A LUPTĂTORILOR PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI
 • SINDICATUL NAŢIONAL AL ŢĂRANILOR ŞI AL PROPRIETARILOR ROMÂNI,
 • ASOCIAŢIA EUROPEANĂ A CADRELOR DIDACTICE
 • ASOCIAŢIA SCRIITORILOR ROMÂNI ŞI GERMANI DIN BAVARIA
 • ASSOCIATION CULTURELLE ET AMICALE ROUMAINE
 • L’ALLIANCE BELGO-ROUMAINE
 • MI ŞCAREA ARĂDEANĂ
 • ORGANIZAŢIA NEGUVERNAMENTALĂ ECOMONDIA
 • CONSILIUL ROMÂN AMERICAN
 • ASOCIAŢIA COPIILOR REVOLUŢIEI
 • ASOCIAŢIA ADEVĂR ŞI DREPTATE
 • ASOCIAŢIA APOLITICĂ “SOCIETATEA TÂRGOVIŞTE”
 • FUNDAŢIA REDAREA ISTORIEI
 • FUNDAŢIA IOAN BĂRBUŞ
 • FEDERAŢIA NAŢIONALĂ OMENIA A PENSIONARILOR
 • FEDERAŢIA SINDICALĂ “SOLIDARITATEA – VIRGIL SĂHLEANU” A SIDERURGIŞTILOR DIN ROMÂNIA
 • FUNDAŢIA NAŢIONALĂ A REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE 1989 – TIMIŞOARA,
 • SINDICATUL SOLIDARITATEA AL SIDERURGIŞTILOR GALAŢI
 • SINDICATUL ALRO SLATINA
 • INSTITUTUL FRAŢII GOLESCU PENTRU ROMÂNII DIN STRĂINĂTATE

Lista semnatarilor rămâne deschisă şi le aşteptăm la adresa de email comitetulpentruchisinau@gmail.com iar variante ale textului, în limbile engleză, franceză şi germană vor fi depuse la ambasadele statelor UE şi a SUA, luni de dimineaţă.

 

Open Letter

The Committee for Free Elections in the Republic of Moldova

The Committee for Free Elections in the Republic of Moldova, set up in Bucharest, on April 8th, 2009, undertakes coordination of the campaign intended to internationalise the serious state of affairs caused by the communist regime in Chisinau.

With a view to accomplishing the objective undertaken:

1. We demand that all people under arrest are released and injured granted appropriate medical treatment. We request mass media support in this campaign aiming to promote observance of the human rights and the democratisation of the Republic of Moldova.

2. We demand that the result of the elections on April 5th, fraud of the communist authorities in Chisinau, is invalidated.

3. We demand that the electoral poll is repeated, under monitoring of the European Council, European Union, U.S.A., Russia, Romania, Ukraine, Turkey, Bulgaria.

4. We demand that a fair election campaign is organised for at least 30 days, under the aforementioned surveillance.

5. We demand that the Television and Radio Stations in Chisinau are set under public control, by setting up Administration Councils to include scientific and cultural personalities, of no political affiliation, under the protection of international and national observers.

6. We demand the citizen Vladimir Voronin to restrain from making any statements and asserting presidential prerogatives, as his 4 years mandate expired on April 7th and is already in conflict with the Penal Code of the Republic of Moldova.

7. We demand the Central Electoral Commission to submit with the judicial bodies the claimed evidences of the major election fraud.

8. We demand the General Prosecutor’s Office to initiate an investigation on the elections fraud, professionally and transparent to domestic and international observers.

9. We demand the European Commission to support the young the in the Great National Assembly Square aspiring to substantiate the rule of law by free elections, to freedom and democracy.

10. We shall mandate lawyers from the European Union to support our rightful initiative.

11. We demand all public actors to act and support the promotion of democratic regulations and values in the Republic of Moldova.

12. We demand the political leaders in Chisinau to undertake our message and support it publicly.

We set up a provisory headquarters of the Committee for Free Elections in the Republic of Moldova, in Bucharest, 24 A Batistei Str.

Telefax: +40-21 – 311-20-75 – Asociaţia 21 Decembrie 1989, sprijin.chisinau@gmail.com

Adopted by the Assemblies in the University Square of April 08th – 11th, 2009.

Support Committee:

 • Organizaţia Studenţilor Basarabeni din Bucureşti
 • Liga Studenţilor Basarabeni din Bucureşti
 • Asociaţia Studenţilor şi Elevilor Basarabeni din Bucureşti
 • Grupul de Exprimare Socială a Tinerilor Basarabia
 • Oficiul pentru Comunicare Internaţională şi Drepturile Omului – reprezentat
 • Grupul Noii Golani
 • Asociaţia 21 Decembrie 1989
 • Seniorii Ligii Studenţilor din România

Spokesperson : Tudor Cojocaru, telefon 0743 778940

Signers:

 • ALIANŢA NAŢIONALĂ A ORGANIZAŢIILOR STUDENŢEŞTI DIN ROMÂNIA
 • UNIUNEA NAŢIONALĂ A STUDENŢILOR DIN ROMÂNIA
 • UNIUNEA STUDENŢILOR DIN ROMÂNIA
 • ORGANIZATIA STUDENŢILOR BASARABENI DIN CONSTANŢA
 • ORGANIZATIA STUDENŢILOR BASARABENI SI BUCOVINENI DIN BRASOV
 • ASOCIATIATI STUDENŢILOR SI ELEVILOR BASARABENI DIN ORADEA
 • ASOCIATIA TINERILOR BASARABENI DIN IAŞI
 • GRUPUL DE INIŢIATIVĂ A ROMÂNILOR BASARABENI DIN SUCEAVA
 • ORGANIZATIA STUDENTILOR BASARABENI DIN TIMIŞOARA
 • LIGA STUDENTILOR BASARABENI DIN TIMISOARA (G.I.)
 • LIGA STUDENTILOR BASARABENI DIN GALATI (G.I.)
 • GRUPUL DE INITIATIVA BASARABEANA DIN CLUJ
 • ASOCIATIA STUDENTILOR BASARABENI DIN CRAIOVA
 • LIGA STUDENTILOR ROMANI DIN STRAINATATE
 • SOCIETATEA TIMIŞOARA
 • ASOCIAŢIA FOŞTILOR DEŢINUŢI POLITICI DIN ROMÂNIA – organizaţia Bucureşti
 • BLOCUL NAŢIONAL AL REVOLUŢIONARILOR 1989
 • FUNDAŢIA „TIMIŞOARA ’89”,
 • FUNDAŢIA MEMORIA – filiala Argeş [Experimentul Piteşti]
 • FUNDAŢIA CORNELIU COPOSU
 • FUNDAŢIA CULTURALĂ TIMPUL
 • ASOCIAŢIA CIVES
 • CONSILIUL MONDIAL ROMÂN
 • FUNDATIA NAŢIONALĂ PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI
 • ASOCIAŢIA ROMÂNILOR DIN AUSTRALIA
 • ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ A LUPTĂTORILOR PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI
 • SINDICATUL NAŢIONAL AL ŢĂRANILOR ŞI AL PROPRIETARILOR ROMÂNI,
 • ASOCIAŢIA EUROPEANĂ A CADRELOR DIDACTICE
 • ASOCIAŢIA SCRIITORILOR ROMÂNI ŞI GERMANI DIN BAVARIA
 • ASSOCIATION CULTURELLE ET AMICALE ROUMAINE
 • L’ALLIANCE BELGO-ROUMAINE
 • MI ŞCAREA ARĂDEANĂ
 • ORGANIZAŢIA NEGUVERNAMENTALĂ ECOMONDIA
 • CONSILIUL ROMÂN AMERICAN
 • ASOCIAŢIA COPIILOR REVOLUŢIEI
 • ASOCIAŢIA ADEVĂR ŞI DREPTATE
 • ASOCIAŢIA APOLITICĂ “SOCIETATEA TÂRGOVIŞTE”
 • FUNDAŢIA REDAREA ISTORIEI
 • FUNDAŢIA IOAN BĂRBUŞ
 • FEDERAŢIA NAŢIONALĂ OMENIA A PENSIONARILOR
 • FEDERAŢIA SINDICALĂ “SOLIDARITATEA – VIRGIL SĂHLEANU” A SIDERURGIŞTILOR DIN ROMÂNIA
 • FUNDAŢIA NAŢIONALĂ A REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE 1989 – TIMIŞOARA,
 • SINDICATUL SOLIDARITATEA AL SIDERURGIŞTILOR GALAŢI
 • SINDICATUL ALRO SLATINA
 • INSTITUTUL FRAŢII GOLESCU PENTRU ROMÂNII DIN STRĂINĂTATE

The signers list remains open and we shall be expecting your signatures at: sprijin.chisinau@gmail.com

 
Lettre ouverte

Le Comité pour des élections libres dans la République Moldova

Le Comité pour des élections libres dans la République Moldova, constitué a Bucarest le 8 avril 2009, se propose la coordination de la campagne d’internationalisation de la situation grave créé par le régime communiste de Chisinau.

Pour la réalisation des objectifs suivants:

1. Demandons la libération de toutes les personnes arrêtées et du traitement médical adéquat pour les blessés. Sollicitons le support des mass-media dans cette campagne pour la promotion des droits de l’homme et de la démocratisation dans la République Moldova.

2. Sollicitons l’invalidations du résultat des élections de 5 avril, fraudées par les autorités communistes de Chisinau.

3. Sollicitons la répétition du scrutin électoral, sous la monitorisation du Conseil de l’Europe, de l’Union Européenne, des États-Unis, de la Russie, de la Roumanie, de l’Ukraine, de la Turquie et de Bulgarie.

4. Sollicitons l’organisation, sous les garanties mentionnées, d’une campagne électorale inviolée, durant au moins 30 jours.

5. Sollicitons la mise sous contrôle publique de la Télévision et du Radio de Chisinau par la constitution des certaines Conseils d’Administration, constitués par des personnalités scientifiques et culturelles non-affiliées et sous la protection des observateurs internationaux et nationaux.

6. Sollicitons au citoyen Vladimir Voronin de ne plus faire des déclarations et de l’usage de prérogatives présidentielles, parce que son mandat de 4 années a expiré le 7 avril et est déjà entré en conflit avec le Code Pénal de la République Moldova.

7. Sollicitons a la Commission Electorale Centrale de poser a la disposition de la justice les probes des immenses fraudes électorales qui ont été réclamées.

8. Sollicitons a la Procurature Générale de démarrer la recherche des fraudes électorales, d’une manière professioniste et transparente pour les observateurs internes et internationales.

9. Sollicitons a la Commission Européenne de parrainer les jeunes de la Place de la Grande Assemblés Nationale de Chisinau, qui aspirent a la fondamentation de l’état de droit pour des élections libres, de la liberté et de la démocratie.

10. Nous mandaterons des avocats de l’Union Européenne pour nous soutenir dans notre démarche légitime.

11. Sollicitons a tous les acteurs publiques d’actionner et de soutenir la promotion de normes et des valeurs démocratiques de la République Moldova.

12. Sollicitons aux leaders politiques de Chisinau de prendre notre message pour le soutenir en publique.

Déclarons le siège provisoire du Comité des Elections Libres dans la République Moldova, a Bucarest, str. Batistei, nr. 24 A.. Telefax : +40-21 – 311-20-75 – Asociaţia 21 Decembrie 1989, sprijin.chisinau@gmail.com

Adopté par les Assemblés de Piata Universitatii, Bucarest, de 08 – 11 avril 2009

Le Comité de soutient :

 • Organizaţia Studenţilor Basarabeni din Bucureşti
 • Liga Studenţilor Basarabeni din Bucureşti
 • Asociaţia Studenţilor şi Elevilor Basarabeni din Bucureşti
 • Grupul de Exprimare Socială a Tinerilor Basarabia
 • Oficiul pentru Comunicare Internaţională şi Drepturile Omului – reprezentat
 • Grupul Noii Golani
 • Asociaţia 21 Decembrie 1989
 • Seniorii Ligii Studenţilor din România

Porte-parole :  Tudor Cojocaru, telefon 0743 778940

Signataires :

 • ALIANŢA NAŢIONALĂ A ORGANIZAŢIILOR STUDENŢEŞTI DIN ROMÂNIA
 • UNIUNEA NAŢIONALĂ A STUDENŢILOR DIN ROMÂNIA
 • UNIUNEA STUDENŢILOR DIN ROMÂNIA
 • ORGANIZATIA STUDENŢILOR BASARABENI DIN CONSTANŢA
 • ORGANIZATIA STUDENŢILOR BASARABENI SI BUCOVINENI DIN BRASOV
 • ASOCIATIATI STUDENŢILOR SI ELEVILOR BASARABENI DIN ORADEA
 • ASOCIATIA TINERILOR BASARABENI DIN IAŞI
 • GRUPUL DE INIŢIATIVĂ A ROMÂNILOR BASARABENI DIN SUCEAVA
 • ORGANIZATIA STUDENTILOR BASARABENI DIN TIMIŞOARA
 • LIGA STUDENTILOR BASARABENI DIN TIMISOARA (G.I.)
 • LIGA STUDENTILOR BASARABENI DIN GALATI (G.I.)
 • GRUPUL DE INITIATIVA BASARABEANA DIN CLUJ
 • ASOCIATIA STUDENTILOR BASARABENI DIN CRAIOVA
 • LIGA STUDENTILOR ROMANI DIN STRAINATATE
 • SOCIETATEA TIMIŞOARA
 • ASOCIAŢIA FOŞTILOR DEŢINUŢI POLITICI DIN ROMÂNIA – organizaţia Bucureşti
 • BLOCUL NAŢIONAL AL REVOLUŢIONARILOR 1989
 • FUNDAŢIA „TIMIŞOARA ’89”,
 • FUNDAŢIA MEMORIA – filiala Argeş [Experimentul Piteşti]
 • FUNDAŢIA CORNELIU COPOSU
 • FUNDAŢIA CULTURALĂ TIMPUL
 • ASOCIAŢIA CIVES
 • CONSILIUL MONDIAL ROMÂN
 • FUNDATIA NAŢIONALĂ PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI
 • ASOCIAŢIA ROMÂNILOR DIN AUSTRALIA
 • ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ A LUPTĂTORILOR PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI
 • SINDICATUL NAŢIONAL AL ŢĂRANILOR ŞI AL PROPRIETARILOR ROMÂNI,
 • ASOCIAŢIA EUROPEANĂ A CADRELOR DIDACTICE
 • ASOCIAŢIA SCRIITORILOR ROMÂNI ŞI GERMANI DIN BAVARIA
 • ASSOCIATION CULTURELLE ET AMICALE ROUMAINE
 • L’ALLIANCE BELGO-ROUMAINE
 • MI ŞCAREA ARĂDEANĂ
 • ORGANIZAŢIA NEGUVERNAMENTALĂ ECOMONDIA
 • CONSILIUL ROMÂN AMERICAN
 • ASOCIAŢIA COPIILOR REVOLUŢIEI
 • ASOCIAŢIA ADEVĂR ŞI DREPTATE
 • ASOCIAŢIA APOLITICĂ “SOCIETATEA TÂRGOVIŞTE”
 • FUNDAŢIA REDAREA ISTORIEI
 • FUNDAŢIA IOAN BĂRBUŞ
 • FEDERAŢIA NAŢIONALĂ OMENIA A PENSIONARILOR
 • FEDERAŢIA SINDICALĂ “SOLIDARITATEA – VIRGIL SĂHLEANU” A SIDERURGIŞTILOR DIN ROMÂNIA
 • FUNDAŢIA NAŢIONALĂ A REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE 1989 – TIMIŞOARA,
 • SINDICATUL SOLIDARITATEA AL SIDERURGIŞTILOR GALAŢI
 • SINDICATUL ALRO SLATINA
 • INSTITUTUL FRAŢII GOLESCU PENTRU ROMÂNII DIN STRĂINĂTATE

La listes de signataires reste ouverte et nous attendons sur sprijin.chisinau@gmail.com

 

Scrisoare preluată de pe ProUnire.

2 Comentarii

 1. xtall 12 aprilie 2009 la 19:43 - Raspunde

  am priceput cu asociatiile
  Dar ROMANIA ? si nu numai ea
  Ma asteptam si eu la pozitii mai ferme, nu de bagareti cu sariti …dar ceva foarte clar, pentru elucidare si rezolvare, din ce observ …ramane ca in tren.
  Parerea mea, trebuia ceva de genul ..nu se poate si nu se permite, verificari, sanctiuni etc.
  Pauza

  • Robin Molnar 12 aprilie 2009 la 20:58 - Raspunde

   Aş vrea să cred că de vină este doar Paştele (catolic), dar nu ştiu ce să spun, pentru că, după părerea mea, dreptatea nu are voie să îşi ia liber. 😉 Să vedem zilele următoare ce poziţie va lua UE şi SUA, că ei joacă la masă cu Rusia. Noi trebuie să adoptăm poziţia lor, că aşa e jocul ăsta geo-politic. :huh:

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vreau să fiu părtaș la faptă. Poți, de asemenea, să fii părtaș și fără martori.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.