Directivele NKVD pentru țările din Europa de Est

Nu sunt un adept al duplicării conținutului și nici nu-mi permit să fur cu nesimțire conținutul altora, cu atât mai mult cu cât, veți vedea în cele ce urmează, vorbim despre o cantitate apreciabilă de text.

Cu toate acestea, datorită valorii istorice incredibile a celor ce urmează și fiind pățit cu închiderea altor site-uri care aveau conținut relevant pentru subiectele abordate pe blog, astăzi vom face o excepție.

Dar să trec direct la subiect, că este stufos și timpul limitat. Astăzi am dat peste Directivele NKVD pentru țările din Europa de Est. Aș vrea să le comentez, fiindcă mi se par foarte importante pentru noi, ca popor.

Să începem, deci.

 1. Este interzisă primirea pe teritoriul ambasadelor a autohtonilor contactați de noi ca informatori. Întâlnirea cu acești oameni este organizată de serviciul special desemnat în acest scop, iar întâlnirile pot avea loc doar în locuri publice. Informațiile sunt preluate de către ambasadă prin organele serviciilor speciale, în speță cu predarea lor ofițerului nostru cu cel mai mare grad în ambasadă.
  1. Astfel încât trădătorii de neam și țară să nu poată fi cu ușurință asociați leprei bolșevice.
  2. Chestia asta se cam cheamă spionaj.
 2. Se va urmări ca între soldații noștri și populația civilă să nu se producă legături de nici un fel. Este inadmisibil ca ofițerii noștri să viziteze autohtoni la locuințele lor; este, de asemenea, inadmisibil ca simplii soldați să stabilească relații cu femei din rândul băștinașelor. Nu se admite stabilirea de relații între soldații noștri și populația civilă, respectiv soldații autohtoni.
  1. Doar n-o să li se împută (corcească) neamul!
  2. Cum să fraternizeze soldații cu aliații? Păi ăia sunt inamicii.
 3. Se va accelera lichidarea cetățenilor care întrețin legături neinițiate de către noi cu Partidul Comunist Polonez, Partidul Socialist Polonez, cu interbrigadiștii, cu Organizația Tineretului Comunist Polonez, cu Armata de Acasă și alte asociații. În acest scop trebuie folosite elementele opoziției militare.
  1. Kaytin, Fântâna Albă și altele, adică.
  2. Lichidarea multor intelectuali după război. Totul a fost sistematic, în stilul lui Hitler.
 4. La acțiunile militare vor lua parte acei soldați care au stat pe teritoriul țării noastre (se are în vedere Uniunea Sovietică n.n.) înainte de a intra în Armata Kosciuzsko (Armata poloneză ce lupta de partea Armatei Sovietice pe teritoriul U.R.S.S. n.n.). Se va ajunge la distrugerea ei totală.
  1. Mișto, nu? Se vorbește despre distrugerea armatei unei țări ca și cum s-ar vorbi despre cine să măture pe jos.
  2. Partea asta se referă și la Basarabia, nu doar la Polonia.
 5. Trebuie realizată în mod accelerat unificarea tuturor partidelor într-un singur partid, având grija ca toate rolurile cheie să revină acelor oameni care aparțin serviciilor noastre secrete.
  1. Ia să vedem, cine a fost secretar general la Tineretul Socialist și a făcut școala la Moscova?
 6. Unificarea organizațiilor de tineret trebuie făcuta rapid. De la conducători de organizații locale în sus, în poziții de conducere se vor repartiza oameni desemnați de serviciile noastre speciale.
  1. După cum spuneam.
 7. Se organizează și se urmărește ca funcționarii aleși ca deputați la congrese să nu-și poată păstra mandatul pe întreaga perioadă ce le stă în față. Deputații nu pot convoca în nici un caz ședințe între întreprinderi. Dacă nu există altă soluție și o asemenea ședință trebuie convocată, se vor îndepărta acei oameni care au activitate în legătură cu proiectarea concepțiilor și avansarea revendicarilor. Inițiativele particulare trebuie eliminate cu desăvârșire. Pentru fiecare congres se vor pregăti oameni noi și doar cei vizați de serviciile noastre secrete.
  1. Chestia asta se cheamă subminarea puterii de stat și se pedepsește cu 18 ani de închisoare.
  2. Bine a zis Petre Țuțea: A te opune comunismului înseamna a apăra puritatea Codului Penal. Comuniștii nu trebuie tratați ca infractori de drept comun. Ca hoții de buzunare, ca tălharii, ca violatorii de dame…
 8. Se va acorda o atenție deosebită persoanelor cu capacități organizatorice și cu șanse sigure de popularitate. Acești oameni trebuie cooptați, iar în cazul în care se opun, se va bloca accesul lor la posturi ierarhic superioare.
  1. Se cheamă tot subminarea puterii de stat.
  2. Sau sabotaj.
  3. Trebuie să fii un tip anume de șacal ca să vorbești despre sabotarea administrativă a unor țări întregi.
 9. Se va urmări ca funcționarii de stat (exclusiv organele de securitate și din industria minelor) să aibă retribuții mici. Aceasta se referă îndeosebi la sfera sănătății, justiției, culturii, respectiv la cei care dețin funcții de conducere.
  1. Adică se va sabota economic țara, cu excepția că cei din extracție vor fi scutiți de sabotaj. Cei din Securitate sunt, oricum, agenții lor.
  2. Cei din extracție nu sunt scutiți din generozitate, ci dintr-un motiv pragmatic: să fie mulțumiți și să-și facă treaba, resursele urmând să ajungă la Moscova. E vorba de celebrele Sovromuri…
 10. In toate organele de guvernământ, respectiv în majoritatea uzinelor, trebuie să avem oameni care conlucrează cu serviciile noastre speciale, fără știrea organelor administrative locale.
  1. Partea cu: “fără știrea organelor administrative locale” spune tot.
  2. Da, se practica sabotarea producției, mai ales în industria siderurgică.
 11. Se va urmări cu strictețe ca presa autohtonă să nu transmită date privind calitatea și sortimentul mărfurilor ce ni se transportă. Nu este voie ca această activitate să se numească comerț. Trebuie neapărat menționat faptul că e vorba de schimburi de mărfuri.
  1. Adică este vorba despre faptul că ei luau tot ce era bun și ne lăsau nouă prostiile.
  2. Da, nu se chema comerț întrucât comerțul presupune și un schimb de bani, schimb care nu avea loc.
  3. Făceam troc, cum ar veni: în schimbul lemnului, petrolului, cărbunelui, oțelului, vitelor, cerealelor și ce mai era, noi primeam un șut în fund. Sistematic. Pe vremea aia transportul în comun se plătea inclusiv cu ouă (!), păsări vii și ce mai avea omul în bătătură.
 12. Se vor exercita presiuni asupra serviciilor publice în sensul că acestea să nu acorde acte doveditoare a proprietății asupra pământului; actele vor arăta doar calitatea de lot dat în folosință, dar niciodată pe aceea de proprietate a deținătorului.
  1. Am rămas șocat de cât de perversă este asta.
 13. Politica față de mica gospodărie țărănească urmează acest curs pentru a face gospodăria particulară nerentabilă. După aceea, trebuie începută colectivizarea. În cazul în care ar interveni o rezistență mai mare din partea țăranilor, trebuie redusă împărțirea mijloacelor de producție repartizate lor, concomitent cu creșterea obligațiilor de predare a cotelor. Dacă nici așa nu se ajunge la rezultatul scontat, trebuie organizat ca agricultura să nu poată asigura aprovizionarea cu alimente a țării, astfel ca necesarul să trebuiască acoperit prin import.
  1. Adică au distrus agricultura și mica burghezie de la sat.
  2. Aceasta este încă o formă de distrugere sistematică a țării.
 14. Trebuie făcut totul ca hotărârile și ordinele – fie acelea cu caracter juridic, economic sau organizatoric – să fie nepunctuale.
  1. Fiind nepunctuale, nu pot fi clare, deci sunt inaplicabile.
  2. Practic s-a urmărit dezintegrarea administrativă și juridică a țării.
  3. Pe o scară a perversității de la 1 la 10, asta ia nota 100.
 15. Trebuie făcut totul ca anumite cazuri să fie discutate concomitent de mai multe comisii, oficii și instituții, însă nici una dintre ele să nu aibă drept de decizie înainte de a se consulta cu celelalte (fac excepție cazurile ce vizează industria minelor).
  1. Adică s-a diluat autoritatea până a devenit mai slabă decât sifonul uitat la soare.
  2. Fără autoritate nu ai nici stat.
  3. Pe o scară a perversității de la 1 la 10, asta ia nota 35.
 16. Sindicatele din uzină nu pot exercita nici o influentă asupra activității din uzină. Ele pot lucra doar la punerea în practici a hotărârilor și atât.
  1. Adică la gară cu sindicatele.
  2. Cine ia hotărârile într-o uzină fără sindicate? Patronatul? Păi și cum rămâne cu drepturile angajaților?
   1. Cu ce drepturi?
 17. Sindicatele nu au dreptul de a se împotrivi conducerii în nici o problemă. Sindicatele trebuie să fie ocupate cu alte probleme minore ca de exemplu: organizarea odihnei în concedii, discutarea cererilor de pensii și împrumuturi, programe culturale și distractive, organizarea de excursii, repartizarea mărfurilor deficitare, justificarea unor puncte de vedere și decizii ale conducerii politice.
  1. Adică sindicatele nu pot face grevă și nu pot cere măriri salariale mai mari decât cele aprobate de conducere.
  2. Ce rol mai au sindicatele, în acest caz?
 18. Trebuie organizat ca numai acei conducători să fie avansați care execută impecabil problemele cu care au fost însărcinați și care nu le analizează depășind cadrul activității lor.
  1. Noi muncim, nu gândim.
  2. Gânditul este pentru computere.
  3. Să fii prost este un privilegiu.
 19. În legătura cu activitatea băștinașilorcare sunt purtători ai unor funcții de partid, de stat sau administrative trebuie create asemenea condiții, ca aceștia să fie compromiși în fața angajaților, astfel încât să devină imposibilă întoarcerea lor în anturajul inițial.
  1. Adică, de apt, compromiterea oricărei forme de autoritate.
 20. Cadrelor militare autohtone li se pot încredința poziții de răspundere în locuri unde deja sunt plasați oamenii serviciului special.
  1. Adică le dăm iluzia, nu și mijloacele.
  2. Cam cum a făcut Iliescu după revoluția lovitura de stat din Decembrie 1989.
 21. În cazul fiecărei acțiuni armate și cu ocazia tragerilor, cantitatea muniției va fi controlată permanent și cu seriozitate, indiferent de tipul de armă.
  1. Nu cumva să o pună românii, ungurii, polonezii și restul de o insurecție generală.
  2. Asta atestă că, de fapt, eram sub ocupația militară a Rusiei.
 22. Trebuie ținut sub observație fiecare institut de cercetare și laborator, consemnându-se orice cercetare valoroasă.
  1. Nu care cumva să descopere ăștia ceva ce noi să nu putem fura?
 23. Trebuie acordată o mare atenție inventatorilor, inovatorilor, respectiv dezvoltată și sprijinită activitatea lor, dar fiecare invenție trebuie înregistrată cu consecvență la centru. Este permisă doar realizarea acelor investiții care au aplicabilitate în industria minelor sau cele care au indicațiile noastre speciale. Nu este permisă realizarea acelor invenții care ar asigura creșterea producției de produse finite și, în paralel cu aceasta, scăderea producției și a extragerii de materii prime, sau ar împiedica îndeplinirea deciziilor. Dacă o invenție a devenit cunoscută, trebuie organizată vânzarea acesteia în străinătate pe valuta vest, pe motiv că e prea costisitoare în țară. Documentele cuprinzând datele cu privire la valoarea și descrierea invenției nu se publică. Toate datele și documentele privitoare la valoarea și descrierea amănunțită a invenției vor intra in posesia noastră.
  1. Nu cred că ideea poate fi exprimată mai clar decât atât.
  2. Practic, Estul Europei era asemeni coloniilor africane.
  3. Fără producție de produse finite, trebuia să importăm de la ruși.
  4. Produsele finite erau făcute cu materie primă de la noi.
 24. Punctualitatea transporturilor de orice gen trebuie perturbată (mai puțin cele cuprinse în îndrumările din N.K. – 552-46).
  1. Hai că și asta este ultra-perversă.
  2. Nu care cumva să meargă ceva bine în țara asta. Nici măcar accidental.
 25. În uzine trebuie inițiate diferite ședințe și conferințe profesionale, trebuie notate propunerile, observațiile ce au fost expuse, respectiv autorii acestora.
  1. Adică: să-i monitorizăm pe ăștia, să nu le vină idei crețe.
 26. Trebuie popularizate discuțiile cu muncitorii care se ocupă de probleme actuale legate de producție, respectiv cele care critică trecutul și problemele locale. Nu se vor înlătura cauzele fenomenelor în discuție.
  1. Nu se vor înlătura cauzele fenomenelor în discuție? Adică, practic, dacă ceva în producție mergea rău, ăștia o făceau să meargă și mai rău.
  2. Interesul lor nu era să repare. Din contră.
 27. Luările de poziție ale conducerilor băștinașe pot avea coloratura națională sau istorică, dar acestea nu pot duce la unitatea națională.
  1. Firește, pentru că nu aveau autoritate.
  2. Și nu aveau autoritate fiindcă deja a fost subminată.
 28. Trebuie acordată o mare atenție ca nu cumva în orașe să existe rețele de apă nelegate la rețeaua principală în cartierele în curs de reconstrucție sau nou construite. Canalizările vechi neracordate și fântânile trebuie lichidate sistematic pe parcurs.
  1. Da, cu țevi de plumb (toxic).
  2. Nu vă bucurați prea tare, că mai urmează…
 29. Reconstrucția obiectivelor industriale și construcția celor noi se va face având în vedere ca materialele reziduale să fie dirijate în depozitele de apă ce ar putea folosi drept rezerve de apă potabilă.
  1. Asta este răutate pură.
  2. Este însăși ideea de genocid sanitar al unui popor.
  3. Pe o scară a perversității de la 1 la 10, asta ia nota 400.
 30. În orașele reconstruite sau nou construite nu se mai admit în locuințe spații excedentare, care ar putea folosi la adăpostirea pe o perioada mai lungă a animalelor sau depozitarea rezervelor de alimente.
  1. Adică să murim de foame.
  2. Să murim de foame dacă nu importăm de la ruși.
 31. Întreprinderile proprietate personală, micii meseriași și micii industriași să primească doar astfel de materii prime și utilaje inferioare și care să împiedice producția de calitate. Prețul acestor mărfuri să fie mai mare decât prețul produselor similare ale întreprinderilor de stat.
  1. Nu, nici măcar meșteșugăritul n-a scăpat de sabotaj economic.
  2. Chestia asta a generat sărăcie.
 32. Trebuie extinsă birocrația statului în cel mai înalt grad în toate domeniile. Este admisă critica activității organelor administrative, însa nu se admite nicidecum scăderea numerică a personalului și nici funcționarea normală a aparatului birocratic.
  1. Însăși formularea ideii că nu se admite funcționarea normală a aparatului birocratic mă face să iau primul avion spre Moscova să mă piș în Piața Roșie.
  2. Sabotajul administrativ a devenit o politică de stat.
 33. Trebuie avut o mare grijă de toate proiectele de fabricație în industria minieră, respectiv în întreprinderile indicate în mod special. A se împiedica aprovizionarea bună a pieței interne.
  1. Dar a se trimite resurse spre Moscova.
 34. Trebuie acordată o atenție deosebită bisericilor. Activitatea cultural-educativă trebuie astfel dirijată ca să rezulte o antipatie generală împotriva acestora. E necesar să fie puse sub observație tipografiile bisericești, arhivele, conținutul predicilor, cântecelor, al educației religioase, dar și cel al ceremoniilor de înmormântare.
  1. Deh, nici să mori creștinește nu se mai permitea.
 35. Din școlile elementare, de specialitate, dar mai ales din licee și facultăți trebuie să fie înlăturați profesorii de valoare care se bucură de popularitate. Locurile lor trebuie să fie ocupate de oameni numiți de noi, având un nivel de pregătire slab sau mediocru. Să se analizeze diferențele dintre materii, să fie redusă cantitatea de material documentar, iar la licee să se oprească predarea limbilor latină și greacă veche, a filozofiei generale, a logicii și geneticii. În manualele de istorie nu trebuie amintit care dintre domnitori a servit sau a vrut să servească binele țării. Se va insista pe lăcomia și răutatea oricărui rege, pe efectul nefast al monarhiei și pe lupta poporului asuprit. În școlile de specialitate trebuie introdusă specialitatea îngustă.
  1. Avem aici câteva idei interesante:
   1. Înlăturarea profesorilor care vor să facă treabă.
   2. Instaurarea deliberată a unor profesori slabi, pe principiul: țara te vrea prost.
   3. Aia cu scoaterea logicii este și ea modernă. Marca PNL.
   4. Măsluirea istoriei.
    1. În afară de Mihai Viteazul și Ștefan cel mare, n-am învățat despre niciun voievod care să fi vrut binele țării. Că așa erau manualele comuniste.
    2. La școală am învățat că regele era rău și se huzurea pe banii poporului. N-a scris nicăieri că a făcut și dres. Și vorbesc despre manuale post-decembriste.
 36. Trebuie să fie inițiată organizarea unor acțiuni cu caracter artistic sau sportiv care să sărbătorească lupta băștinașilor împotriva cotropitorilor (îndeosebi nemții, exclusiv rușii) și care să popularizeze lupta pentru socialism.
  1. Dacă ar fi fost vorba despre vreo activitate sportivă cu rușii, aceasta s-ar fi numit orgie. Iar noi eram la primire.
 37. Pe plan local este interzisă apariția unor opere despre acei băștinași care înainte de revoluție și în perioada celui de-al doilea război mondial au trăit la noi (în U.R.S.S., n.n.) sau au luptat alături de noi în timpul războiului.
  1. E mega-perversă asta:
   1. Nu care cumva să se afle că rușii și-au luat-o pe coajă de la nemți.
   2. Nu care cumva să se spună ce era Rusia înainte de Revoluția din Octombrie (când bolșevicii au venit la putere).
 38. Dacă se constituie o organizație care ar sprijini alianța cu noi, dar totodată ar stărui asupra controlului activității economice a conducerii oficiale, imediat trebuie pornită împotriva ei o campanie de acuzare a naționalismului și șovinismului. Aceasta trebuie făcută în felul următor: profanarea monumentelor ce ne aparțin, distrugerea cimitirelor, difuzarea unor manifeste din care să rezulte ponegrirea națiunii și culturii noastre și îndoiala față de înțelesul contractelor încheiate cu noi. În munca de propagandă trebuie implicați și băștinașii, folosindu-ne de ura care există împotriva acelor organizații.
  1. În opinia gâștei ăsteia, naționalismul era ceva reprobabil.
  2. De aici și ideea falsă (care s-a menținut până astăzi) că naționaliștii sunt fasciști (național-socialiști).
  3. Ne căcăm noi pe noi și-i punem pe ăia să ne lingă.
 39. Se va da o atenție deosebită construcției și reconstrucției drumurilor, podurilor, a căilor și rețelelor de legătură, indiferent cât de îndepărtate sau inaccesibile ar fi, ca, în cazul în care este nevoie pe o intervenție armată, locul rezistenței sau al concentrării forțelor reacționare să fie accesibil din toate părțile.
  1. Asta este o idee mai veche. Inițial a fost aplicată de romani, apoi de austrieci.
  2. Având o infrastructură bună, se putea fura mai repede.
 40. Trebuia ca reprezentanții opoziției politice să fie închiși. Se va încerca prin toate mijloacele racolarea acelor opozanți care se bucură de stima populației băștinașe. Dacă nu cedează, trebuie compromiși prin campanie de denigrare. Înainte ca ei sa se întipărească în conștiința maselor, trebuie lichidați prin așa numite “întâmplări neprevăzute” sau închiși sub acuzația de crimă de drept comun. Numai în cazuri cu totul speciale se admit procese politice, care vor fi ținute sub acuzația de “înaltă trădare.
  1. Asta s-a întâmplat la modul groaznic și este partea cea mai vizibilă, astăzi, din ce a însemnat comunismul românesc.
  2. Vezi Ororile comunismului.
  3. Chiar și Gheorghiu Dej, un om de-al lor, a murit otrăvit. Pesemne s-a prins că e ceva în neregulă.
   1. Mă gândesc tot mai serios că unii lideri comuniști de la noi este posibil să fi fost naționaliști, nu comuniști, lucrând pentru țară, care a fost în 1980 mai bine decât în 1950, semn că s-au făcut și lucruri bune. Ceea ce înseamnă că unii dintre comuniștii noștri au lucrat pentru popor.
 41. Trebuie împiedicată cu orice preț reabilitarea celor condamnați în procese politice. Dacă această reabilitare devine inevitabilă, se admite doar cu condiția ca acel caz să fie considerat o greșeală judecătorească, condamnatul nu va fi judecat, ci doar grațiat; nu va avea loc reluarea procesului, respectiv autorii judecății greșite nu vor fi convocați.
  1. Una este să fii grațiat. Alta este să fii declarat nevinovat. Cel puțin în ochii societății de atunci.
  2. Justiția este pentru proști. Petru restul avem lagăre.
 42. Se interzice judecarea sau chiar criticarea publică a acelor conducători numiți de către partid, care prin activitatea lor au produs pierderi sau au trezit nemulțumirea angajaților. În cazuri drastice se recheamă din funcție, fiind numiți în poziții similare sau superioare. La sfârșit, trebuie puși în funcții de conducere și ținuți în evidență drept cadre de rezervă pentru perioada schimbărilor ulterioare.
  1. Ne mai mirăm de la ce ni se trage?
  2. Nu sunt sigur că înțeleg implicațiile, altele decât aceea că s-a dorit anihilarea totală a logicii și bunului simț.
 43. Se aduc la cunoștința publicului procesele acelor persoane cu poziție de conducere (în primul rând din cadrul armatei, ministerelor, serviciilor importante, cadrelor didactice) care sunt învinuite de atitudine împotriva poporului, socialismului, industrializării. E o acțiune ce atrage atenția maselor populare.
  1. Chestia asta se practică și acum.
  2. justiția făcută de popor mai este justiție?
 44. Se va căuta ca acei care lucrează în diferite funcții indiferent cât de mici, să fie schimbați și înlocuiți cu muncitori cu cea mai mică pregătire profesională, necalificați.
  1. Cum să ierți așa ceva?
  2. Cum să uiți așa ceva?
  3. Ce este asta, dacă nu rea voință în forma ei cea mai barbară?
 45. Trebuie ca la facultăți să ajungă cu prioritate sau în mod exclusiv, cei ce provin din cele mai joase categorii sociale, cei care nu sunt interesați să se perfecționeze la nivel înalt, ci doar să obțină o diplomă.
  1. Exact ca în ziua de astăzi.
  2. Se pare că vremurile în care trăim nu sunt noi, ci doar stilate.

Nici nu pot scrie cât sunt de revoltat și de indignat. Nici nu pot spune ce prăpastie s-a mai deschis în mine între iertarea ce, la o adică, aș fi putut-o avea față de Rusia, față de trecut și sentimentul național…

11 Comentarii

 1. TNH 10 iunie 2011 la 12:03 - Raspunde

  Mi s-a făcut atât de cald încât a trebuit să deschid fereastra înainte să ajung la jumătate.
  La 42 îți explic eu: producerea de pierderi și nemulțumirea angajaților era chiar scopul lor, deci cei care le produceau trebuiau promovați pentru a putea face și mai mult rău în continuare, fie prin numirea în poziții superioare, fie prin considerarea lor drept cadre de rezervă pentru următoarele ocazii în care se făceau numiri.

  • Robin Molnar 10 iunie 2011 la 13:09 - Raspunde

   Păi dacă oamenii sunt nemulțumiți, nu se revoltă?

   • TNH 10 iunie 2011 la 13:23 - Raspunde

    Păi dacă nu se revoltau când li se otrăvea apa, crezi că se revoltau când unul își făcea de cap în uzină? De fapt, eu cred că se revoltau, dar după cum vezi în textul de mai sus, bolșevicii știau cum să-i calmeze rapid. Din păcate, psihologia perversă de genul “îi fac să sufere ca să știe cine-i șeful” a dat roade întotdeauna.

 2. Mihai Todor 12 iunie 2011 la 19:19 - Raspunde

  Interesant text. Totuși, aș dori o confirmare a autenticității sale, deoarece pare mult prea exagerat pentru a putea fi pus în practică. Până la urmă e doar ceva traducere…

  În același timp, după ce citești o chestie de genul “24. Punctualitatea transporturilor de orice gen trebuie perturbată […]” nu poți să nu îți pui întrebarea: cum mama dracu’ de a supraviețuit chestia asta până în zilele de azi (referindu-mă, în principiu, la CFR)?

  • Robin Molnar 12 iunie 2011 la 20:34 - Raspunde

   Sper să-ți răspundă la întrebare: (Preluate din “Opresiunea cultelor religioase din România în timpul dictaturii comuniste” – Comunicări prezentate la Simpozionul “Experimentul Piteşti – reeducarea prin tortură”, Ediţia a II-a)

   • Mihai Todor 12 iunie 2011 la 21:32 - Raspunde

    Și, cine a garantat că-s pe bune? 🙂 Așa îmi trag și eu site și măsluiesc un text de ăsta 😉 După cum ziceam, pare plauzibil, da’ umpic cam tras de păr, părerea mea…

    • Robin Molnar 12 iunie 2011 la 21:33 - Raspunde

     =)) Păi caută informații despre manifestarea respectivă.

     • Mihai Todor 12 iunie 2011 la 21:37 -

      Ăia care știu adevăru’, au tendința să nu prea ciripească 😀

     • Robin Molnar 12 iunie 2011 la 21:46 -

      Arhivele vorbesc de la sine.

 3. clarion 06 august 2011 la 23:10 - Raspunde

  …tristul adevar despre ce se intampla in anii ’50; cine sa fie de vina pentru aceste lucruri marete infaptuite de “marele vecin si prieten de la Rasarit” ??? aveti exemplul unei clase politice din ’90 pana astazi…aratati unul caruia poti sa Ii spui ca este roman …

  • Robin Molnar 07 august 2011 la 23:37 - Raspunde

   Nu sunt sigur că aș putea numi un politician românist…

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vreau să fiu părtaș la faptă. Poți, de asemenea, să fii părtaș și fără martori.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.