Inițiativă legislativă

Inițiativă legislativă

Emitent: Parlamentul României

 

LEGE CADRU PRIVIND STATUTUL CETĂȚENILOR REPUBLICII MOLDOVA PE TERITORIUL ROMÂNIEI

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

PRINCIPII

Art. 1 Cetățenii Republicii Moldova.

Mare de steaguri tricolore la un protest din Chișinău

Mare de steaguri tricolore la un protest din Chișinău

(1)  România își asumă obligația de solidaritate față de cetățenii Republicii Moldova.

(2)  România oferă un regim special cetățenilor Republicii Moldova, precum și persoanelor juridice de naționalitatea Republicii Moldova, în limitele permise de normele europene și de tratatele internaționale la care România este parte.

Art. 2 Limite

(1)  Prin aplicarea prezentei legi nu se aduce nicio atingere independenței și suveranității Republicii Moldova.

 

CAPITOLUL II

STATUTUL CETĂȚENILOR REPUBLICII MOLDOVA ÎN RELAȚIA CU ROMÂNIA

 

Art. 3 Recunoașterea cetățeniei române

(1)  Procedura prevăzută de art. 11 din Legea 21/1991, atunci când petenții au calitatea de cetățeni ai Republicii Moldova, va fi derulată cu asistența Oficiului pentru Gestionarea Relațiilor cu Republica Moldova, care va asigura consultanță gratuită şi, la cerere, reprezentare în fața autorităților competente.

(2)  Autoritatea română competentă aplică aceeași procedură asistată de acordare a cetățeniei și în cazul acelor cetățeni ai Republicii Moldova care fac dovada că s-au declarat de naționalitate română în actele oficiale din Republica Moldova.

Art. 4 Accesul cetățenilor Republicii Moldova pe piața muncii din România

(1)  România instituie pentru cetățenii Republicii Moldova un permis de muncă special, valabil numai pe teritoriul României, pentru o perioadă de șase luni, cu posibilitate de reînnoire, care acordă cetaţenilor Republicii Moldova acelaşi drept la muncă şi aceleaşi drepturi conexe dreptului la muncă precum cele acordate de legislaţia in vigoare cetăţenilor români, pe teritoriul României.

(2)  Acest permis de muncă se eliberează și se reînnoiește de către Inspectoratele Teritoriale de Muncă.

(3)  Permisul de muncă special se eliberează sau se reînnoiește condiționat numai de absența faptelor din cazierul judiciar.

(4)  De asemenea, permisul de muncă special va fi refuzat persoanelor care au dispus de un astfel de permis și care au încălcat limitele sale, lucrând într-o altă țară a Uniunii Europene.

(5)  Fapta descrisă în alin. (4) constituie infracțiunea de încălcare a limitelor conferite de permisul de muncă special și se pedepsește cu amendă penală sau închisoare de la o lună la şase luni.

Art. 5 Accesul la sistemul educațional românesc

(1)  În fiecare an școlar și universitar se va aloca un număr substanțial de burse pentru elevi și studenți originari din Republica Moldova. Acest număr de burse nu poate fi mai mic decât cel prevăzut de Hotărârea Guvernului României, nr.968/2000.

(2)  Obținerea, între timp, a cetățeniei române nu conduce la pierderea calității de bursier.

(3)  Se constituie în cadrul Ministerului Educației Naționale Biroul pentru Integrarea Studenților și Elevilor Originari din Republica Moldova.

(4)  Biroul pentru Integrarea Studenților și Elevilor Originari din Republica Moldova va acorda servicii gratuite de consiliere multidisciplinară și de asistare pe lângă autoritățile școlare și universitare cetățenilor Republicii Moldova aflați la studii în România în vederea cazării acestora în bune condiții și a integrării lor optime în comunitatea școlară sau universitară în care activează.

(5)  Biroul pentru Integrarea Studenților și Elevilor Originari din Republica Moldova va organiza examene de admitere pentru candidații la bursele oferite de statul român.

(6)  Structura și regulamentul de funcționare a Biroului pentru Integrarea Culturală și Socială a Studenților și Elevilor Originari din Republica Moldova se stabilesc prin hotărâre de guvern.

Art. 6 Vizitarea Romaniei

(1)  Dovada mijloacelor de întreţinere necesară obținerii vizei de scurtă ședere pe teritoriul României de către cetățenii Republicii Moldova are cuantumul de 30 de euro/zi, dar nu mai puţin de 150 euro ori echivalentul în valută convertibilă.

(2)  Dovada deținerii mijloacelor de întreținere se poate face și prin certificate bancare și numerar.

Art. 7 Alte facilități

(1)  Copiii, studenții de la forma de învățământ de zi până în 26 de ani, persoanele cu dizabilități și pensionarii cetățeni ai Republicii Moldova beneficiază pe căile ferate și celelalte mijloace de transport public din România de aceleași gratuități și reduceri de care beneficiază categoriile corespunzătoare de cetățeni ai României.

(2)  Cetățenii Republicii Moldova care dețin calitatea de veterani ai armatei române din cel de-Al Doilea Război Mondial, precum și veteranii din corpul de voluntari ai Republicii Moldova din timpul conflictului de pe Nistru din 1992, au dreptul să primească din partea statului român, la cerere, o indemnizație lunară egală cu cea achitată de România către veteranii de război cetățeni români.

(3)  Cererile de la alineatul de mai sus se primesc și se soluționează în cel mult 60 de zile calendaristice de către Oficiul pentru Gestionarea Relațiilor cu Republica Moldova.

(4)  Costurile facilităților acordate conform alineatului precedent vor fi suportate de la bugetul de stat.

 

CAPITOLUL III

Oficiul pentru Gestionarea RelaȚiilor cu Republica Moldova

 

Art. 8 Înfiinţarea Oficiului pentru Gestionarea Relațiilor cu Republica Moldova

(1)  Se înființează Oficiul pentru Gestionarea Relațiilor cu Republica Moldova, organ cu personalitate juridică, ordonator de credite, funcționând în subordinea directă a Primului Ministru.

(2)  La conducerea Oficiului pentru Gestionarea Relațiilor cu Republica Moldova se află Înaltul Reprezentant pentru Republica Moldova.

(3)  Oficiul pentru Gestionarea Relațiilor cu Republica Moldova este supus controlului parlamentar.

(4)  Structura și regulamentul de funcționare a Oficiului pentru Gestionarea Relațiilor cu Republica Moldova se stabilesc prin hotărâre de guvern.

Art. 9 Atribuțiile Oficiului pentru Gestionarea Relațiilor cu Republica Moldova

(1)  Pe lângă competențele care rezultă din dispozițiile de mai sus ale prezentei legi, Oficiul pentru Gestionarea Relațiilor cu Republica Moldova are următoarele atribuții:

 1. Să monitorizeze evoluțiile sociale, culturale, economice și politice din Republica Moldova și să întocmească rapoarte către Guvernul și Parlamentul României.
 2. Să controleze corecta aplicare a măsurilor dedicate problematicii Republicii Moldova și cetățenilor acestui stat care sunt incluse în legislaţia în vigoare.
 3. Să acorde asistență juridică gratuită cetățenilor Republicii Moldova aflați pe teritoriul României în domeniile vizate de prezenta lege.
 4. Să vegheze la implementarea prevederilor prezentei legi.
 5. Orice alte atribuții îi vor mai fi acordate prin lege sau hotărâre de guvern.

 

Art. 10 Aspecte bugetare

(1)  Oficiul pentru Gestionarea Relațiilor cu Republica Moldova și Departamentul pentru Relațiile cu Românii de Pretutindeni trebuie să primească alocații bugetare corespunzătoare necesarului îndeplinirii competenţelor şi obligaţiilor acordate în conformitate cu prezenta lege și cu celelalte acte normative cu incidență în domeniu, alocaţii al căror total să fie cel puțin egal cu suma transferată de statul român minorităților naționale de pe teritoriul României.

CAPITOLUL IV

COMITETUL INTERMINISTERIAL PENTRU

RELAȚIILE ROMÂNIEI CU REPUBLICA MOLDOVA

 

Art. 11 Organizare şi atribuții

(1)  În cadrul Guvernului României se constituie Comitetul Interministerial pentru Relațiile României cu Republica Moldova, la nivel de secretari de stat din cadrul fiecărui minister, care vor avea ca scop formularea politicilor și propunerea de măsuri privind adâncirea colaborării dintre România și Republica Moldova.

(2)  În Comitetul Interministerial pentru Relațiile României cu Republica Moldova, în funcție de necesități, pot fi cooptați și directorii de agenții guvernamentale.

(3)  Comitetul Interministerial pentru Relațiile României cu Republica Moldova funcționează sub președinția Înaltului Reprezentant pentru Republica Moldova sau a Primului Ministru, în măsura participării acestuia din urmă.

 

 

 

 

Art. 12 Funcționare

(4)  Convocarea, organizarea și secretariatul ședințelor Comitetului Interministerial pentru Relațiile României cu Republica Moldova se îndeplinesc de către Oficiul pentru Gestionarea Relațiilor cu Republica Moldova.

(5)  Ședințele Comitetului Interministerial pentru Relaţiile României cu Republica Moldova se țin cel puțin o dată pe trimestru.

(6)  Deciziile Comitetului Interministerial pentru Relațiile României cu Republica Moldova se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor săi și sunt obligatorii pentru toate structurile centrale și locale aflate în subordinea statului român.

(7)  În cazurile în care pentru implementarea unei decizii a Comitetului Interministerial pentru Relațiile României cu Republica Moldova este necesară emiterea unui act administrativ de către un organ din componența Executivului, termenul pentru emiterea respectivului act administrativ este de cel mult 30 de zile de la data comunicării deciziei Comitetului Interministerial pentru Relațiile României cu Republica Moldova.

(8)  Structura și procedura detaliată de funcționare a Comitetului Interministerial pentru Relațiile României cu Republica Moldova se stabilesc prin hotărâre de guvern.

 

CAPITOLUL V

DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 13 Termene

(1)  Prezenta lege intră în vigoare într-un termen de şase luni de la publicarea sa în Monitorul Oficial.

(2)  Normele metodologice și hotărârile de guvern necesare implementării legii de față vor fi publicate în Monitorul Oficial în cel mult trei luni de la publicarea prezentei legi.

 

Art. 14 Alte prevederi

(1)  Acolo unde prezenta lege nu dispune, se aplică Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni.


Pentru voluntariat urmați acest link.

17 Comentarii

 1. Venga 11 aprilie 2013 la 10:56 - Raspunde

  Mai bine nu.

 2. Xtall 11 aprilie 2013 la 13:23 - Raspunde

  La drept vb nici pe mine nu ma încălzește.
  Numai dacă ma uit la doua sub-puncte deja nu-mi convine:
  – Prin aplicarea prezentei legi nu se aduce nicio atingere independenței și suveranității Republicii Moldova. (și atunci?)
  – Costurile facilităților acordate conform alineatului precedent vor fi suportate de la bugetul de stat. (adică in loc sa scadă taxele, un fapt logic odată cu scăderea populației, populația aia si asa in scădere iar trebuie sa doneze (logic ca mai mult fiind mai putini) ca sa existe un obiect al muncii fără mare tangenta cu noi)

  Moldovenilor li s-au dat prea multe facilitați și gratuități fără sa li se ceara ABSOLUT NIMIC în schimb, si asta ți-o spune cineva care are rude acolo, inclusiv ele fiind de acord cu faptul asta.
  Bine si la pomanagii noștri dacă le dai ceva moca nu-i interesează de unde vine, si normal ca aplauda si nu te refuza, dar asta nu e o deloc o solutie ptr NOI.

  • Robin Molnar 11 aprilie 2013 la 13:36 - Raspunde

   1. Inițial mi s-a părut ciudat, dar apoi am înțeles: legea nu aduce atingere integrității administrativ-teritoriale a Moldovei, ci urmărește unor drepturi istorice care țin de oameni, nu de stat.
   2. Chestiunea costurilor mi se pare falsă. Inițial, da, am strâmbat din nas, dar apoi am înțeles că o Românie mai mare este o Românie mai puternică, la fel cum o Germanie mare este o Germanie mai puternică.

   • Xtall 11 aprilie 2013 la 13:58 - Raspunde

    Drepturile de regula vin la pachet și cu obligații, care în cazul lor nu exista, n-au nici o obligație.
    Sunt curios de ce crezi tu ca ar fi beneficiu 🙂 ?
    Fa o analiza simpla, la romani de exemplu, dacă începi sa le dai moca, ce se întâmplă?
    Devin mai corecți, mai cinstiți, încep sa facă si ei ceva, sa producă, sa revină la sentimente de normalitate mulțumind statului si celorlalți romani de gratuitățile primite zicând cumva/cândva, HALT – mulțumesc, de acum ma descurc?
    hai.. 😛 pai cu cat ii dai moca romanului cu atât vrea mai mult, ba începe sa o interpreteze si ca o obligație din partea celorlalți, obiceiul ajungând sa se împământenească la un soi de pomana “asa trebuie”.
    Asta e firea romanului, iar moldovenii fiind de același soi cu noi, nu sunt departe nici ei, chiar cred ca au mai multe veleități de pomanagii fiind mult mai aproape ca mentalitate fata de rusi decât de romani, de alte nații nici nu are sens sa mai facem comparație, nu ne comparam nici la călcâiul broaștei cu ideile lor de trai/viata.

    • Robin Molnar 11 aprilie 2013 la 14:01 - Raspunde

     Da, sunt de acord că drepturile nu pot fi oferite fără obligații. Dar ce obligații ar fi decent/ etic să le impunem?

     • Xtall 11 aprilie 2013 la 14:30 -

      Nici un drept nu vine fără obligație.
      Sunt o grămadă de posibilități, contribuții la bugetul de stat (acolo de unde iau si ei gratuitățile, nu numai romanul trebuie sa doneze iar băieții sa beneficieze pentru ași lua tălpășița bine mersi, asta se face), cetățenia romana sa presupună renunțarea obligatorie la cetățenia moldoveneasca (care oricum e un fals, pomenile nu fac altceva decât sa perpetueze mai departe șmecheria falsului stat moldovenesc independent iar pentru noi nu vor face altceva decât sa genereze taxe peste taxe la o populație plina de pensionari cu lipsa crasa de locuri de munca)
      Adica “măcar” niște treburi legislative care sa forțeze mana statului moldovenesc sa schimbe formula de stat separat și independent, dacă e separat nimănui nu-i convine donații de genul care vor fi suportate doar de romani și pe termen nelimitat.
      E foarte indicat sa fie si ei “doar romani” pentru a se implica acolo, altfel n-o vor face în veci mulțumiți fiind de gratuitățile care vin fără obligații, cine n-ar fi, daca mai merge asa sa mor de nu ma mut acolo sa trag teapa statului roman si eu 🙂 pe bune

     • Robin Molnar 11 aprilie 2013 la 14:38 -

      1. Nu-i putem obliga să-și însușească cetățenia română sau s-o lepede pe cea moldovenească.
      2. Pe de altă parte, nici nu-i corect să le plătim pe degeaba cetățenilor altor state.

      Cred că soluția corectă ar fi să le plătim cetățenilor români aceleași drepturi, indiferent de adresa de domiciliu.

     • Xtall 11 aprilie 2013 la 14:53 -

      Cred că soluția corectă ar fi să le plătim cetățenilor români aceleași drepturi, indiferent de adresa de domiciliu

      Pare normal dacă nu iei în calcul și obligațiile, dacă iei și obligațiile cetățenilor în calcul sa vezi ca nu mai e asa normal, apar doua categorii distincte, unii care doar profita și unii care nu au nici măcar cum sa profite de asa ceva, devenind donatori universali.
      Eu unul nu vreau sa fac parte din categoria a II-a 😛
      Vad ca ok faptul de a dona pentru semenii mei care la rândul lor s-ar putea sa-mi întoarcă (în funcție de vreo posibila situație) favoarea, e un act social de reciprocitate, toți donam toți putem (teoretic) beneficia, ceea ce nu e deloc cazul aici.

     • Robin Molnar 11 aprilie 2013 la 14:58 -

      Și-atunci care ar fi soluția imediată și corectă?

     • Xtall 11 aprilie 2013 la 15:23 -

      Daca n-au ce face si vor sa se afle in treaba (eu asa o percep) , cetățenia romana, nu vad de ce sa nu se poată impune renunțarea la moldoveneasca, si Spania a procedat premise la fel, ori – ori.
      Nu noi vrem ceva, și dacă vor n-au decât sa se conformeze sau pass, ne salutam din mers, liberi și (foarte) independenți.
      Ce ar fi acum sa se mai separe regiunile, Ardeal, Oltenia sau Moldova? ceilalți ce ar trebui sa facă? sa se apuce de donat prin taxe puse ca legi statale către ei?, chiar dacă aia asa vor sa fie? și cer sa fie, independenți? ca ce chestie?
      mi se pare o f mare aberație sa te legi la cap cu asa ceva atat timp cat aia nu vor sa facă pasul decisiv vrând doar sa profite

 3. Vlad 11 aprilie 2013 la 15:58 - Raspunde

  Am avut in facultate cativa colegi din Republica Moldova. Nici unul nu era patruns de vreo recunostinta sau niscaiva sentimente patriotice la adresa Romaniei. Cei mai multi vedeau facultatea in Romania ca o rampa pentru plecat in vest (faci facultatea in Romania, esti in UE, mai trebuie sa sari in spatiul Schengen). Restul vedeau studiile la noi ca o modalitate de a scapa din Moldova. Rusofilii raman in Moldova, nu vin la facultate la noi, deci cheltuim niste bani impotriva intereselor noastre.

  Problema ar trebui pusa in felul urmator: Statul Roman iti da bursa si alte beneficii. Dupa ce termini facultatea, lucrezi in Romania sau Moldova. Statul isi recupereaza banii din taxe si impozite (daca lucrezi in Romania), sau are un “ambasador” in plus in Moldova.

  Daca lucrezi in alte tari mai mult de 2 ani, se considera ca ai facut facultatea la taxa, iti platesti anii de studiu si esti liber sa faci ce vrei (asta se poate aplica linistit si la romani).

 4. TNH 11 aprilie 2013 la 21:30 - Raspunde

  Cu ce aş fi de acord:
  – veteranii armatei române din WW2 să primească aceleaşi indemnizaţii, indiferent de cetăţenie (veteranii conflictului de pe Nistru – nu, deoarece sunt veterani ai armatei Rep. Moldova, stat independent);
  – soluţionarea oricărei cereri în max. 60 de zile, dar asta să fie valabilă şi pentru cererile depuse de români pe la orice instituţie.

  Cu ce nu aş fi de acord:
  – cu statutul de “mai român decât românii”
  – gratuitate la transportul în comun – pentru că mi se pare de bun simţ ca fiecare să beneficieze în ţara lui, nu unii să beneficieze din două părţi, iar tocmai cei ce plătesc asta de la bugetul de stat să benefiecieze numai într-o ţară;
  – bursele să fie date tuturor pe merit, nu pe principiul etnic; m-am săturat de ţiganii care au locuri asigurate la facultate, nu aş vrea şi cetăţeni moldoveni cu burse asigurate; dacă învaţă bine, vor primi burse oricum, nu trebuie să le oferim pe criterii altele decât performanţa;
  – bursele sociale să fie date la fel, în funcţie de situaţia financiară a fiecăruia, nu în funcţie de etnie;
  – nu mă încântă înfiinţarea a 3 (trei) asociaţii/comitete care să se împiedice reciproc sau care să arunce vina mereu pe ceilalţi; te provoc să-mi arăţi instituţii care au în mare aceleaşi obligaţii, deşi diferite prin detalii, care să nu fi fost create cu scopul de a sifona fonduri publice.

  Ce propun:
  – asistenţa juridică gratuită să nu fie suportată de bugetul de stat, ci notarii şi avocaţii să fie obligaţi să ofere această asistenţă în mod gratuit în limita unui număr de ore pe lună; trebuie ca aceşti funcţionari să-şi merite libertatea de a practica în general tarifele pe care le vor, fără împotrivirea statului;
  – să nu încurajăm populaţia românofilă să vină în România sau UE pentru diverse beneficii, altfel teritoriul Rep. Moldova va rămâne populat în majoritate de rusofili (ştim cam care ar fi efectele);
  -să încurajăm cetăţenii moldoveni să nu-şi părăsească definitiv locurile natale, ci doar pentru studii şi călătorii;
  – să-i încurajăm pe cetăţenii moldoveni să ne considere fraţi, nu fraieri de muls, iar asta se face prin stabilirea şi de obligaţii, nu doar de drepturi.

  • TNH 11 aprilie 2013 la 21:32 - Raspunde

   Ups, comentariul de mai sus nu părea tât de mare când l-am scris…

  • Robin Molnar 11 aprilie 2013 la 22:01 - Raspunde

   Uite, eu sunt de acord cu pensiile date soldaților moldoveni din războiul din Transnistria. Ei, în acele moment, n-au luptat pentru Moldova ci pentru speranța alipirii la România. Conflictul acela a fost menit să blocheze unirea.

   În rest da, mi se pare pertinent.

Dă-i un răspuns lui Xtall Anuleaza raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vreau să fiu părtaș la faptă. Poți, de asemenea, să fii părtaș și fără martori.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.